نمایشگاه و جشنواره

پاویون اختصاصی فرش دستباف در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه عراق

با رویکرد توسعه صادرات غیرنفتی و بستر سازی برای صادرات پایدار فرش دستباف ایران در کشورهای هدف و باعنایت به اهمیت حمایت از فرش دستباف و توسعه فعالیت های صادرات محور , پایانه صادرات فرش دستباف ایران با همکاری شرکت نمایشگاه های بین المللی جنوب آذربایجان غربی نسبت به اختصاص پاویون فرش دستباف در نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در سلیمانیه عراق که از ١ لغایت ۵ تیرماه سال جاری برگزار می شود، اقدام نموده است.

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس