رصد پایش پایانه صادراتی فرش دستباف استان زنجان

رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان اعلام کرد: پایش پایانه صادراتی فرش دستباف استان طی جلسات متناوب رصد می شود.

مهندس ناصر فغفوری اظهار داشت: طی اجرای پروسه سخت اخذ مجوز پایانه که با همراهی و همکاری استاندار محترم زنجان، سازمان های دولتی و نمایشگاه محقق شد ، هم اکنون نوبت بخش خصوصی است که در فضای ایجاد شده اقدامات اجرایی لازم را عملیاتی سازد.

وی با اشاره به اقدامات اجرایی مورد نظر در این پایانه افزود: بخش خصوصی باید از فضای ایجاد شده توسط بخش دولتی استفاده کرده و از طریق تامین مواد اولیه با کیفیت از طریق واردات یا برنامه ریزی برای تامین از داخل بستر لازم را برای صادرات فراهم کند.

این مقام مسئول عنوان کرد: در صورت افزایش کمیت و کیفیت صادرات بخش دولتی می تواند جهت تسریع امور وارد عمل شده و با اقداماتی همچون استقرار نماینده گمرک در محل زمینه توسعه صادرات فرش را فراهم نماید.

فغفوری تاکید کرد: باید برنامه های عملیاتی بر اساس زمانبندی صورت گیرد و با رصد بیشتر آن کاستی ها با سرعت بیشتری مرتفع گردد.

رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان خاطر نشان ساخت: تاکنون دو جلسه به منظور پایش پایانه برگزار شده است که در راستای تسریع امور باید جلسات با فاصله کمتر و تعداد بیشتری برگزار و امور به طور جد پیگیری شود.

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس